1.11.2011

Twitter historiallisena ilmiönä

Mikrobloggaamisen sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti mahdollistava Twitter on, kuten moni muukin verkon yhteisöpalvelu, vielä varsin nuoressa iässä. Se on perustettu vuonna 2006, mutta on lyhyen olemassaolonsa aikana käynyt läpi jo lukuisia muutoksia. Sivustolla on tätä kirjoittaessa noin 200 miljoonaa käyttäjää. Mutta mikä merkittävintä, Twitterin avulla on välitetty viestejä erittäin vaihtelevissa, niin pienen kuin suurenkin mittakaavan tapahtumissa. Tweettaajat kautta maailman ovat oppineet soveltamaan palvelun muutamia keskeisiä ominaisuuksia omiin tarpeisiinsa tavoilla, joita mikään muu viestinnän järjestelmä ei yksinään olisi kyennyt tarjoamaan. Twitteriä on kutsuttu moneksi; mielestäni varsin osuvasti sitä kuvaa termi “internet-aikakauden tekstiviesti”.


Pesintä, pikkulinnut ja reviirit

Sivusto itsessään on jäsennelty muihin yhteisöpalveluihin verrattuna yksinkertaisesti. Päänäkymä koostuu kolmesta osasta. Olennaisin elementti on ruudun vasemmassa laidassa oleva Timeline -eli Aikajana-syöte, jossa näkyvät käyttäjien lähettämät viestit eli tweetit niin että viimeisin viesti sijaitsee ylimpänä. Viestit voivat olla ainoastaan 140 merkkiä pitkiä. Tästä syystä esimerkiksi niihin sisällytetyt hyperlinkit lyhennetään vain muutaman merkin pituisiksi. Hyvin tärkeä piirre viestiliikenteessä on mahdollisuus käyttää ns. hashtageja, joiden avulla voidaan muodostaa ja osallistua Twitterin sisällä käytäviin keskusteluihin, joissa erikoista on se, ettei keskustelun osapuolten tarvitse ennalta tuntea toisiaan. Viestiin voi esimerkiksi sisällyttää hashtagin #ThankYouSteve, jolloin tweettaaja on onnistuneesti lisännyt viestinsä julkiseen viestiketjuun, tässä tapauksessa muiden mukana osoittanut kunnioituksensa Applen entiselle toimitusjohtajalle, Steve Jobsille.

Välittömästi Aikajanan yläpuolella on tyhjä palkki käyttäjän omien Twitter-viestien jakamista varten. Viestiin voi liittää myös kuvan tai linkin. Edelleen jakokentän yläpuolella sijaitsee hakutyökalu, jolla voi etsiä keskusteluaiheita ja muita käyttäjiä. Tämän vieressä ovat valikkopainikkeet, joiden kautta pääsee muokkamaan omia tietojaan ja esimerkiksi sitä, keitä tai mitä päättää omassa Twitter-syötteessään “seurata” eli keiden käyttäjien viestit omalla sivulla näkyvät. Twitter-päivityksiä voivat jakaa mm. yksityishenkilöt, yritykset, järjestöt, hallitukset, poliitikot ja muut julkisuuden henkilöt. Viestit voivat koskettaa vakavia yhteiskunnallisia aiheita, vitsien kerrontaa kaverien kesken, uutisten seurantaa suoraan tapahtumapaikalta jne.. Viimeisenä sivuston oikeassa laidassa on omien käyttäjätietojen lisäksi lista juuri sillä hetkellä suosituista Twitter-verkkoyhteisön puheenaiheista näytettynä joko maailmalaajuisesti tai maan mukaan.

Mikäli palvelua käyttää esimerkiksi älypuhelimella tai tabletilla, viestejä on mahdollista tarkastella suhteessa omaan maantieteelliseen sijaintiin satelliittien avulla tapahtuvan paikannuksen ansiosta. Tällöin Aikajana mukautuu näyttämään käyttäjän välittömässä läheisyydessä tapahtuvia Twitter-ilmoituksia. Eräs toinen Twitterin huomattava vahvuus on sen soveltuvuus monille erilaisille päätelaitteille kuten tietokoneille, älypuhelimille ja jopa vanhemmille 2G-matkapuhelimille. Vaikka palvelun virallinen sivusto twitter.com on melko yksinkertainen toimintoineen, esimerkiksi tietokoneelle ja tabletille erikseen ladattavissa olevat moninaiset Twitter-clientit eli ohjelmat saattavat olla huomattavasti monipuolisempia. Ne antavat käyttäjälle mahdollisuuden sijainnin hyödyntämiseen ja monien erillisten Aikajanojen yhtäaikaiseen seuraamiseen mm. ystävien, uutisten tai hashtagien mukaan järjestettyinä.


Vihaiset Linnut


Twitterillä on ollut näkyvä rooli mm. Egyptin kansannousussa vuoden 2011 keväällä ja myös hieman vähemmän mairittelevasti Englannin mellakoissa nyt alkusyksystä. Mikroblogin käyttäjät - näissä tapauksissa siis kansanliikkeen aktivistit ja toisaalla mellakoivat väkijoukot - ovat menestyksekkäästi käyttäneet palvelua mm. poliittiseen ajatustenvaihtoon, kansanjoukkojen järjestäytymiseen sekä viime kädessä valtaapitävien tahojen suoraan vastustamiseen Twitterin mahdollistaman hajautetun, tilapäisen ja sijaintiin perustuvan kommunikoinnin avulla. Työkaluina näillä ihmisillä on ollut lisäksi muita yhteisöpalveluita kuten Facebook, blogisivustot ja jossain määrin myös YouTube.

Muista viestinnän välineistä Twitter kuitenkin erottautuu ainakin niin, että sitä on mahdollista käyttää joustavasti osana muita teknologioita, myös vanhempia sellaisia. Esimerkiksi Egyptissä silloinen hallitus pyrki saamaan kapinallisten viestintäverkot alas mm. katkomalla internet-yhteyksiä täysin suurissa osissa maata. Kansalaiset pystyivät tästä huolimatta edelleen hyödyntämään Twitteriä lähettämällä ja vastaanottamalla tweettinsä tekstiviestimuodossa tavanomaisten matkapuhelinverkkojen välityksellä käyttäen ei-älypuhelimiksi luokiteltavia päätelaitteita (kuten Nokia 1100).


Muuttolinnut

Twitter on selvästi erinomainen ns. elektronisen kansalaisvaikuttamisen ja yleisen keskustelun apuväline. Tämän, kuten myös muiden verkkoyhteisöpalvelujen avulla ihmiset voivat vaihtaa ajatuksiaan suhteellisen vapaasti sekä järjestää esim. flash mob/smart mob -tyylisiä tapahtumia, joissa on osallisina toisilleen ventovieraita ihmisiä, jotka kokoontuvat jonkin yhteisen aatteen vuoksi hyvin lyhyeksi aikaa.

Vaikuttaa perin ihmeelliseltä, että Twitter on lyhyen olemassaolonsa aikana niin monella tapaa vienyt eteenpäin ihmisten viestinnällisiä valmiuksia ja tuonut eräänlaista järjestystä ja “älykkyyttä” paikkoihin ja tilanteisiin joissa niitä ei olisi muutoin ollut. Tweetit, hashtagit ja muut tälle palvelulle ominaiset piirteet ovat jo tulleet osaksi yhteiskuntien kehitystä ja jopa identiteettiä. Varmaa on ainakin se, että tämän - ja muiden samankaltaisten viestintäpalveluiden muovaamaa tulevaisuutta emme mitenkään pysty ennustamaan!