5.12.2011

Väliinputoajat ja uuden tekniikan mahdollisuudetAikana, jolloin mobiilala kehittyy huimaa vauhtia on toisinaan aiheellista pysähtyä miettimään "väliinputoajia"; ihmisten hyvin erilaiset valmiudet tekniikan omaksumisen suhteen tuottavat merkittäviä haasteita laitteiden ja eritoten käyttöliittymien suunnittelijoille. Viimeiset 3-4 vuotta päätelaitteet ovat kasvavassa määrin suunniteltu lähes yksinomaan "varhaisten omaksujien" ja muiden edelläkävijöiden ehdoilla. Tässä yhtälössä ne kuluttajat, jotka tarvitsevat kännykkää ensisijaisesti puheluiden soittamiseen ja muuhun peruskäyttöön, ovat väistämättä olleet huonossa asemassa.

Esimerkiksi Nokialta ilmestyy edelleen ns. classic -sarjan puhelimia, joissa pääosassa toki ovat perustoiminnot (eli “puhelin”, ks. 90-luku ja NMT/GSM -laitteet!), mutta myös näihin malleihin on lisätty peruskäytön kannalta vähemmän olennaisia ominaisuuksia kuten kamera, sähköposti ja nettiselain. Tämä on johtanut käyttöliittymän monipuolistumiseen ja samalla myös monimutkaistumiseen tavalla, joka ei merkittävää osaa näistä peruskäyttäjistä ymmärrettävästi miellytä. Koen että Nokia muiden valmistajien tavoin keskittyy nykyisellään liiaksi parempia myyntikatteita tuottavaan ja mediahuomiota saavaan älypuhelinkategoriaan - oikeasti helppokäyttöisen ja ainoastaan tärkeimpien ydinominaisuuksien ympärille rakennetun malliston kustannuksella.

On kuitenkin nähtävissä myös merkkejä siitä, että nimenomaan kosketusnäytöllisistä puhelimista voidaan tehdä helppokäyttöisiä. Onhan jopa yksinkertaisiksi mielletyissä “peruspuhelimissa” useita eri painikkeita, joiden käytön joutuu opettelemaan. Vastaavasti nykyinen kosketusnäytöllä varustettu puhelin on siinä mielessä tabula rasa, että näppäimiä ei periaatteessa tarvita virtanapin lisäksi ja itse näytöllä voitaisiin tarvittaessa esittää vain ne toiminnot jotka kunkin käyttäjän kannalta ovat oleellisia. Ääriesimerkkinä ruudulla voisi olla pelkästään suuret (paljon normaalin peruspuhelimen vastaavia suuremmat) numeronäppäimet - tai vielä yksinkertaisemmin pelkät suurifonttiset ja selkeät tärkeimpien yhteystietojen pikavalinnat. Laitetta voisi hallita kosketuksen lisäksi käskyttämällä sitä puheella tai jopa taittamalla laitetta tiettyjen perustoimintojen aikaansaamikseksi. Näytön virkaa tällaisessa laitteessa toimittaisi jokin elektronisen paperin ja AMOLED -teknologian pyhä kombinaatio. Niin akkukesto kuin laitteen fyysinen kestävyyskin olisivat tyypilliseen älypuhelimeen verrattuna moninkertaisia.

Valitettavasti tällaisia helppokäyttöisyyden etusijalle asettavia ja huokean hintaisia kosketusnäyttöön perustuvia laitteita en vielä ole markkinoilla nähnyt. Jotkin niiden vaatimat komponentit ovat olemassa vasta prototyyppiasteella - joskin toimivina sellaisina. Koen kuitenkin että tarve ja myös mahdollisuus moisen malliston kehittämiselle on olemassa. Näyttää siltä että mobiiliala on tällä hetkellä jonkinlaisessa siirtymävaiheessa, ja monet piirteet ja uusien teknologioiden käyttötarkoitukset vielä hakevat muotoaan. Silti uskon, että jos jollekin asialle on selkeä kysyntä, sitä tukevat ratkaisut ennenpitkää materialisoituvat eli niitä aletaan maksaville asiakkaille tarjoamaan - niin myös tässä tapauksessa.

Näen siis peruskäyttäjien(kin) tulevaisuuden kaikesta huolimatta varsin positiivisessa valossa. Lähivuosina tullaan matkaviestimissä korostamaan mm. kosketusta ja elekieltä, laitteen ominaisuuksien käyttämistä puheella, sijaintitietoon perustuvaa automatiikkaa ja pilvipipalveluiden mahdollistamaa automatiikkaa. Suurin juttu tulee olemaan kaiken tämän keskiössä oleva ihminen ja nimenomaan ihmiselle luontaiset tavat käyttää työkaluja ja viestinnän keinoja. Jo nyt suunnaksi on selkeästi muodostumassa se, että tekniikka - siis fyysinen laite ja suurimmaksi osaksi virtuaalinen käyttöliittymä - pyritään jättämään taka-alalle.. Ideaalina on, ettei esimerkiksi matkapuhelin häiritse käyttäjäänsä käytön vaikeudella eikä vaadi monimutkaisien toimintojen opettelua senkään vertaa kuin ennen vuosituhannen vaihetta myynnissä olleet peruspuhelimet.

On laajalti ennustettu, että lähitulevaisuudessa teknologia alkaa kehittyä yhä vain nopeammin.. siitä tulee niin tehokasta ja jokapäiväistä että se katoaa arkisten asioiden ja esineiden taustalle.. emmekä enää kiinnitä siihen samalla tavoin huomiota; teknologia vain “on” ja huomaamme sen olemassaolon enää vain silloin jos jokin ei yhtäkkiä toimikaan täydellisen vaivatta ja automaattisesti kuten olemme tottuneet odottamaan! Matkalla teknologiseen singulariteettiin ratkaistavanamme on kuitenkin riittämiin haasteita. Ilman näitä haasteita ja ihmisiä, jotka ne asettavat, emme kenties milloinkaan onnistuisi edellä kuvattujen ihanteiden tavoittelussa ja lopulta uusien innovaatioiden kehittämisessä todellisiksi ja toimiviksi tuotteiksi!

1.11.2011

Twitter historiallisena ilmiönä

Mikrobloggaamisen sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti mahdollistava Twitter on, kuten moni muukin verkon yhteisöpalvelu, vielä varsin nuoressa iässä. Se on perustettu vuonna 2006, mutta on lyhyen olemassaolonsa aikana käynyt läpi jo lukuisia muutoksia. Sivustolla on tätä kirjoittaessa noin 200 miljoonaa käyttäjää. Mutta mikä merkittävintä, Twitterin avulla on välitetty viestejä erittäin vaihtelevissa, niin pienen kuin suurenkin mittakaavan tapahtumissa. Tweettaajat kautta maailman ovat oppineet soveltamaan palvelun muutamia keskeisiä ominaisuuksia omiin tarpeisiinsa tavoilla, joita mikään muu viestinnän järjestelmä ei yksinään olisi kyennyt tarjoamaan. Twitteriä on kutsuttu moneksi; mielestäni varsin osuvasti sitä kuvaa termi “internet-aikakauden tekstiviesti”.


Pesintä, pikkulinnut ja reviirit

Sivusto itsessään on jäsennelty muihin yhteisöpalveluihin verrattuna yksinkertaisesti. Päänäkymä koostuu kolmesta osasta. Olennaisin elementti on ruudun vasemmassa laidassa oleva Timeline -eli Aikajana-syöte, jossa näkyvät käyttäjien lähettämät viestit eli tweetit niin että viimeisin viesti sijaitsee ylimpänä. Viestit voivat olla ainoastaan 140 merkkiä pitkiä. Tästä syystä esimerkiksi niihin sisällytetyt hyperlinkit lyhennetään vain muutaman merkin pituisiksi. Hyvin tärkeä piirre viestiliikenteessä on mahdollisuus käyttää ns. hashtageja, joiden avulla voidaan muodostaa ja osallistua Twitterin sisällä käytäviin keskusteluihin, joissa erikoista on se, ettei keskustelun osapuolten tarvitse ennalta tuntea toisiaan. Viestiin voi esimerkiksi sisällyttää hashtagin #ThankYouSteve, jolloin tweettaaja on onnistuneesti lisännyt viestinsä julkiseen viestiketjuun, tässä tapauksessa muiden mukana osoittanut kunnioituksensa Applen entiselle toimitusjohtajalle, Steve Jobsille.

Välittömästi Aikajanan yläpuolella on tyhjä palkki käyttäjän omien Twitter-viestien jakamista varten. Viestiin voi liittää myös kuvan tai linkin. Edelleen jakokentän yläpuolella sijaitsee hakutyökalu, jolla voi etsiä keskusteluaiheita ja muita käyttäjiä. Tämän vieressä ovat valikkopainikkeet, joiden kautta pääsee muokkamaan omia tietojaan ja esimerkiksi sitä, keitä tai mitä päättää omassa Twitter-syötteessään “seurata” eli keiden käyttäjien viestit omalla sivulla näkyvät. Twitter-päivityksiä voivat jakaa mm. yksityishenkilöt, yritykset, järjestöt, hallitukset, poliitikot ja muut julkisuuden henkilöt. Viestit voivat koskettaa vakavia yhteiskunnallisia aiheita, vitsien kerrontaa kaverien kesken, uutisten seurantaa suoraan tapahtumapaikalta jne.. Viimeisenä sivuston oikeassa laidassa on omien käyttäjätietojen lisäksi lista juuri sillä hetkellä suosituista Twitter-verkkoyhteisön puheenaiheista näytettynä joko maailmalaajuisesti tai maan mukaan.

Mikäli palvelua käyttää esimerkiksi älypuhelimella tai tabletilla, viestejä on mahdollista tarkastella suhteessa omaan maantieteelliseen sijaintiin satelliittien avulla tapahtuvan paikannuksen ansiosta. Tällöin Aikajana mukautuu näyttämään käyttäjän välittömässä läheisyydessä tapahtuvia Twitter-ilmoituksia. Eräs toinen Twitterin huomattava vahvuus on sen soveltuvuus monille erilaisille päätelaitteille kuten tietokoneille, älypuhelimille ja jopa vanhemmille 2G-matkapuhelimille. Vaikka palvelun virallinen sivusto twitter.com on melko yksinkertainen toimintoineen, esimerkiksi tietokoneelle ja tabletille erikseen ladattavissa olevat moninaiset Twitter-clientit eli ohjelmat saattavat olla huomattavasti monipuolisempia. Ne antavat käyttäjälle mahdollisuuden sijainnin hyödyntämiseen ja monien erillisten Aikajanojen yhtäaikaiseen seuraamiseen mm. ystävien, uutisten tai hashtagien mukaan järjestettyinä.


Vihaiset Linnut


Twitterillä on ollut näkyvä rooli mm. Egyptin kansannousussa vuoden 2011 keväällä ja myös hieman vähemmän mairittelevasti Englannin mellakoissa nyt alkusyksystä. Mikroblogin käyttäjät - näissä tapauksissa siis kansanliikkeen aktivistit ja toisaalla mellakoivat väkijoukot - ovat menestyksekkäästi käyttäneet palvelua mm. poliittiseen ajatustenvaihtoon, kansanjoukkojen järjestäytymiseen sekä viime kädessä valtaapitävien tahojen suoraan vastustamiseen Twitterin mahdollistaman hajautetun, tilapäisen ja sijaintiin perustuvan kommunikoinnin avulla. Työkaluina näillä ihmisillä on ollut lisäksi muita yhteisöpalveluita kuten Facebook, blogisivustot ja jossain määrin myös YouTube.

Muista viestinnän välineistä Twitter kuitenkin erottautuu ainakin niin, että sitä on mahdollista käyttää joustavasti osana muita teknologioita, myös vanhempia sellaisia. Esimerkiksi Egyptissä silloinen hallitus pyrki saamaan kapinallisten viestintäverkot alas mm. katkomalla internet-yhteyksiä täysin suurissa osissa maata. Kansalaiset pystyivät tästä huolimatta edelleen hyödyntämään Twitteriä lähettämällä ja vastaanottamalla tweettinsä tekstiviestimuodossa tavanomaisten matkapuhelinverkkojen välityksellä käyttäen ei-älypuhelimiksi luokiteltavia päätelaitteita (kuten Nokia 1100).


Muuttolinnut

Twitter on selvästi erinomainen ns. elektronisen kansalaisvaikuttamisen ja yleisen keskustelun apuväline. Tämän, kuten myös muiden verkkoyhteisöpalvelujen avulla ihmiset voivat vaihtaa ajatuksiaan suhteellisen vapaasti sekä järjestää esim. flash mob/smart mob -tyylisiä tapahtumia, joissa on osallisina toisilleen ventovieraita ihmisiä, jotka kokoontuvat jonkin yhteisen aatteen vuoksi hyvin lyhyeksi aikaa.

Vaikuttaa perin ihmeelliseltä, että Twitter on lyhyen olemassaolonsa aikana niin monella tapaa vienyt eteenpäin ihmisten viestinnällisiä valmiuksia ja tuonut eräänlaista järjestystä ja “älykkyyttä” paikkoihin ja tilanteisiin joissa niitä ei olisi muutoin ollut. Tweetit, hashtagit ja muut tälle palvelulle ominaiset piirteet ovat jo tulleet osaksi yhteiskuntien kehitystä ja jopa identiteettiä. Varmaa on ainakin se, että tämän - ja muiden samankaltaisten viestintäpalveluiden muovaamaa tulevaisuutta emme mitenkään pysty ennustamaan!

22.10.2011

Näin on aina ollut ja näin tulee aina olemaan - mietteitä ajan hengestä, teknologiasta ja ihmisistä

Aloitan toteamalla suoraan että mielestäni teknologian ja yhteiskunnan kehitysaskeleita ei missään nimessä ole otettu samaan tahtiin. Näin ei ollut ennen ensimmäistä teollista vallankumousta, ei sen aikana eikä kertaakaan sen jälkeen. Ihminen käveli Kuun pinnalla 1969 ja edelleen on niitä jotka kyseenalaistavat tämän kokonaisuudessaan. Pihtiputaan Mummoja ovat Suomen aarnimetsät täynnä. Myös taajamista heitä kerrotaan löytyneen. Kenties oudoimmat pelikortit on jaettu niille kehitysmaille, joissa on merkittävissä määrin otettu käyttöön moderneja keksintöjä kuten kännykkä ja Kalašnikov, mutta joissa yhteiskuntajärjestys edelleen on luokkaa feodaali. Alati uudistuva tekniikka ja oman historiansa vangiksi jäänyt yhteiskuntajärjestys eivät pelaa hyvin yhteen. 

Länsimaiden osalta tässä asiayhteydessä on hyvin paljastavaa tarkastella niiden lakijärjestelmiä, jotka poikkeuksetta näyttäytyvät vanhanaikaisina kun lakisäädöksiä mietitään esimerkiksi ICT:n kannalta. Tekijänoikeus, patentit, yksityisyys, avoimuus.. Lista on pitkä, täynnä kysymyksiä ja harmaan eri sävyjä koko 32-bittisen väriavaruuden edestä.

Uusien teknologisten ratkaisujen tullessa ihmisten saataville niitä harvoin otetaan laajaan käyttöön. Ei vaikka näin toimimalla säästettäisiin ihmishenkiä ja turvattaisiin parempi elämänlaatu yhä vain useammalle. Painavimmat uuden tekniikan omaksumista puoltavat seikat ovat yleensä rahallisia, eli esim. automatisoimalla asian x yritys säästää x,xxx,xxx € per tilikausi. Julkishallinnon piiriin nämä innovaatiot otetaan käyttöön vieläkin hitaammin, monesti vasta pakon edessä. Toivon hartaasti että tähän on tulossa muutos vielä omana elinaikani. Positiivisena sivuhuomiona sanottakoon, että osoitus oikeansuuntaisesta muutoksesta on niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin kasvava avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttö.

Monesti on perusteltua vaalia vanhaa edustavia arvoja ja asioita - ne kun ovat yhteiskunnan kivijalkaa valettaessa paikkansa ansainneet. Yhtälailla historia opettaa meille että vaikka status quon säilyttämiseen ja siitä kumpuavaan valheelliseen turvallisuudentunteeseen onkin vaarallisen helppo tuudittautua, emme saisi siihen sortua. Länsimaiden kapitalistis-demokraattinen yhteiskuntajärjestys on saavuttanut sellaisen valta-aseman, ettei se enää halua sinällään kehittyä vaan pyrkii ainoastaan turvaamaan olemassaolonsa. Monet mahdolliset kehitysaskeleet - teknologiset, taloudelliset, uskonnolliset, oikeuslaitokselliset jne. - olisivat sille, ts. tällä historian aikakaudella valtaa ja vaurautta saavuttaneille tahoille todennäköisesti vain uhka. Maailmankansalaisten ei tarvitse kuitenkaan ryhtyä kommunisteiksi tai hipeiksi, mutta joka tapauksessa evoluution lisäksi tarvitsemme ennenpitkää revoluution niin että ajan pyörä pyörähtää jälleen kerran eteenpäin ja voimme todella keksiä itsemme, tarkoituksemme ja päämäärämme uudelleen ja siinä sivussa tulemme kenties pelastaneeksi tämän sinisen pallon, niitä kun on tällä hetkellä käytössä vain yksi. Henkilökohtaisessa utopiassani teknologia on valjastettu palvelemaan täydellisesti ja kaikenkattavasti yhteiskunnan jokaista osa-aluetta - siis ihmisiä. Talousjärjestelmä, lait, työnjako, teollisuus, koulutus, energiantuotanto ja monet muut ihmisten kehittelemät rakenteet hyötyisivät valtaisasti mikäli niihin sovellettaisiin sitä samaista tieteellistä menetelmää joka on mahdollistanut teknologian kehittymisen aimo harppauksin.

Itse näen tässä eteenpäin rynnistämisessä enemmän positiivista kuin negatiivista, vaikka mukana on kieltämättä myös faustilaisia piirteitä - sarvineen kaikkineen. Mitään vallitsevaa järjestelmää - yhteiskunnallista tai virtuaalista - ei voida vaihtaa “uuteen parempaan” yhdessä yössä ja kasvukipuja tulee eteen väistämättä. Olisi tärkeää kyetä ottamaan historiallista perspektiiviä yhteiskunnallisiin asioihin ja ymmärtää milloin asiat toimivat ja milloin eivät - eli milloin niitä on syytä lähteä kehittämään ja miksi.

Entäs ne ihmiset sitten? Niin, ihminen luomakunnan jäsenenä on pysynyt monilta osin täydellisen muuttumattomana perusluonteeltaan vaikka onkin jo kömpinyt luolastaan auringon alle lukemattomia sukupolvia sitten. Vaikka maanpäällinen paratiisi on yhä ulottumattomissamme, kohtalomme on silti omissa käsissämme; juuri nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tätä kirjoittaessa minut valtaa tunne että monet ennen minua ovat sanoneet painavan sanansa näistä samoista asioista: “juuri me, juuri nyt”. Niin varmana omasta erityisyydestään ja suuresta merkityksestään tässä suuressa Kaikkeudessa. Mutta ellei kukaan rohkenisi unelmoida, vaan pelkäisi leimautuvansa hölmöksi, mikä meitä milloinkaan veisi eteenpäin?

29.9.2011

I've been around for a long, long year

Lupailevat lämmintä säätä viikonlopuksi ja mikäs sen mainiompaa. Talousennusteet sen sijaan maalailevat kuvaa kylmääkin kylmemmästä kyydistä, jota on luvassa maailmantaloudelle ja Suomelle siinä sivussa. Kohta on aika myydä ne tekohampaat ja pc-tornit eli vaihtaa kaikki vähäisimmätkin kultahiput rahaksi vielä kun ehtii. Oh boy, here we go again!

Varsinaiset tietoni länsimaisesta talousjärjestelmästä ovat melko pintapuoliset, mutta jonkin verran olen talousasioiden ja -ilmiöiden taustoista mieleeni painanut. Pidän äärimmäisen huvittavana esimerkiksi sitä, miten pörssi - joka on täynnä algoritmeja eli äärimmilleen jalostettuja matemaattisia yhtälöitä, valtavia tietoverkkoja sekä jopa itsenäisesti toimivia tekoälyjä - on lopulta niin päivänselvästi inhimillisten oikkujen eli tunteiden varassa! Sanasta “pörssi” tulee heti mieleen joukko kovaan ääneen keskenään huutavia pörssimeklareita Wall Streetilla, kravatit kaulassa ja kylmä hiki otsalla. Mielikuvista viis, mutta omasta mielestäni em. kohtaus on joka tapauksessa tragikoomisen lähellä Totuutta.

Ydin edellisessä on se, miten lamojen tullessa ja mennessä sijoittajat ja oikeastaan kaikki ihmiset joilla ylipäätään on rahaa, käyttäytyvät yhtälailla pelokkaasti ja irrationaalisesti; he pitävät kiinni varoistaan kenestäkään muusta piittaamatta ja elävät hetken vankina - vain panikoidakseen joka kerta kun öljyn hinta notkahtaa ylöspäin.. tai mitkä möröt nyt kulloinkin ovat uhkaamassa heidän elämäntapaansa.. silti koskaan näkemättä tulevaisuuteen ennen kuin on liian myöhäistä. Mutta mikä sitten on se tulevaisuus johon meidän pitäisi nähdä ja siten välttää kaikki taloudelliset vitsaukset?

Tässä kohden palaan alun pc-torneihin, mutta kultakomponenttien irtiottamisen sijaan käytän niitä tökerönä vertauskuvana pureutuessani globaalin talousongelman mätään ytimeen! Himmentäkää siis huoneestanne valot ja asettakaa foliohatut päähän!

Ahem. Jokaisessa toimivassa tietokoneessa täytyy olla oikein asennettuna tietyt osat, kuten prosessori, emolevy ja kiintolevy, to name but a few. Ylitse muiden huomio kiinnittyy kuitenkin aina laitteen käyttöjärjestelmään, jota ilman kaikkien noiden hienojen osien hyödyntäminen ei olisi mahdollista. Mikäli käyttöjärjestelmä on huono; siis epälooginen, kankea, vanhanaikainen tai muuten vain buginen kasa bittejä, ansaitsee se tulla vähintäänkin päivitetyksi tai jopa päästetyksi päiviltään kokonaan uuden ohjelmiston astuessa estraadille. Näitä muutoksia ohjelmistoon myös jatkuvasti tehdään; joskus aiheetta, joskus hyvästä syystä. Kaikki muutos ei ole ollut hyvästä tälläkään saralla, mutta voidaan silti yleistäen todeta, että aitoa kehitystä on tapahtunut, eikä olisi kenenkään etu mikäli valmistajat ja ohjelmistokehittäjät yhtäkkiä vain lopettaisivat jatkokehittelyn. Käyttääkseni varsin kulunutta ilmaisua: jos kehitystä ei tapahtuisi, olisimme edelleen luolissa hankaamassa kahta puunpalaa yhteen..

That being said, mielestäni myös länsimaista demokraattis-kapitalistista talousjärjestelmää tulisi tarkastella nyt kriittisemmin kuin koskaan aiemmin. Toimiiko se todella nykyisellään? Onko ihmisille (such as you and me) oikeasti ok että se seuraava lama on aina vääjäämättä tulossa ja sen sijaan että se pyrittäisiin kokolailla välttämään, on jokaisella kerralla kyse vain tulevan talouskriisin ajankohdan arpomisesta sumeiden kristallipallojen avulla? Olisiko kenties jo aika siirtyä tästä oravanpyörästä eteenpäin?

I mean, that can't truly be the nature of the game!

28.9.2011

Eduskunnasta, Nokiasta ja Seiskoista

Täytyykö tässä oikein lähteä kaduille huutelemaan: Nokian nykyiset älypuhelimet eivät ole hintansa väärtejä!

Ai niin, olenhan tuota jo huudellutkin useamman vuoden - antakaa joku sisupastilli kun kurkkua niin kovasti kuivaa. Kiitos. Ja ei, en ole Tim Cookin tai Peter Choun maksettu kätyri vaan kommentoin näitä asioita mobiilialaa seuraavana, valistuneena kuluttajana. En yksin nähtävästi saa sinisilmäisiä suomalaisia tajuamaan tätä metafyysistä faktaa, en vaikka Nokiaa on koetellut melkoinen mediamyllytys viime kuukausina, eikä siltä ryminältä ole voinut välttyä kukaan luku- tai kuulotaitoinen kansalainen.

Tällä kertaa kritiikin kohteena on Nokian lisäksi peräti Eduskunta; tarkemmin sanottuna kansanedustajille työkäyttöön hankitut Nokia E7-00 -puhelimet, yhteensä 200 kappaletta, jotka ovat vaatineet jo yhteensä 50 huoltokertaa niiden käyttöönoton jälkeen!* Tekee mieli heittää se perinteinen "meidän verorahoilla maksettu, perkele soikoon!". But let's just move along, shall we?

Eihän se nyt näin voi olla että yritykset maassamme aina Eduskuntaa myöden edelleen tekevät laitehankintansa näinkin vanhoillisesti ja umpimähkään! Tuntuu että aina kun tulee saataville se "uusi kallis Nokia" niin johan kelpaa, ja tilataan samalla koko yritykselle semmoset oikein reilulla kilohinnalla! Turha siinä sitten hetkeä myöhemmin ihmetellä kun exchanget ja monet aivan perusjututkin toimivat "vähän sinne päin". Ilmeisesti useimmille riittää kunhan päätelaitteessa lukee se tuttu logo kiiltävällä fontilla ja ringtonekin tuo mieleen kultaisen 90-luvun. Eihän silloin edes haittaa vaikka joutuu opettelemaan epäloogisuuksia vilisevän ja arjen askareiden hoitoa vaikeuttavan kosketus-käyttiksen. Kunhan vain patukassa seisoo "Don't Panic" isoilla ystävällisillä kirjaimilla - courtesy of Nokia Pure.

En missään määrin ihmettele ettei yrityksen työntekijöillä tai johdolla ole aikaa ja/tai kiinnostusta seurata mobiialan viimeisimpiä trendejä ellei leipätyökseen satu tekemään suoraan jotain ko. alaan liittyvää. Eikä tässä ole mitään syntiä sinänsä. Se, mitä en ymmärrä on tämä: mitä tekevät yritysten tietohallinnot ja muut tähän rinnastettavat ammatti-ihmiset? Eikö ole juuri heidän tehtävänään hankkia erinäiset laitteet ja ohjelmat ja pitää yrityksen it-työkalut terässä ja valjastaa ne liiketoiminnan tehostamiseen? Voisiko kenties heidän perustellusti olettaa tietävän edes jotain myös äppl-sammy-heicteecee-bokia -akselin tarjonnasta, ominaispiirteistä, vahvuuksista ja heikkouksista?

Lukenut olen toki onnistumisistakin - siis siitä, että ennakkoluulottomasti mutta järki kädessä lähdetään uudistamaan yrityksen päätelaitteita 2010-luvulle paremmin soveltuviksi. Siltikin juuri Eduskunnan E7 -sähläämisen kaltaisista keisseistä kuulee sen verran usein ettei voi kuin ihmetellä otsa rypyssä. Yritän kaikesta huolimatta olla optimistinen asian suhteen.. ja hei, onhan Nokialta tulossa WP7 -tuoteperhe, joka taatusti on mitä parhainta lääkettä sen liian pitkään jatkuneeseen OS-flunssaan!

* = http://www.iltalehti.fi/digi/2011092814470257_du.shtml